Zahajovací akce „Cykloregion Bavorsko-české lázně“
22.09.2019 – Bad Alexandersbad